Основные термины по крмп мт. Что такое мг в сампе (SAMP)

Cesta hněvu, Kniha a meč 1 (EXKLUZIVNÍ UKÁZKA) ~ Fantasya.cz ~ Články

Основные термины по крмп мт. Что такое мг в сампе (SAMP)

Dun-Cadal velkou část svého života propil.

Zrazen přáteli –kteří se odvrátili od svých ideálů a zaprodali se nové republice – apronásledován žalem nad ztrátou svého učedníka, který mu na bojištizachránil život a kterého pak za odměnu cvičil, aby se mohl státrytířem, skoncoval s politikařením, s dobrodružstvím i s lidmi. Lidéale neskončili s ním – ještě ne.

Viola je mladá historička, kteráhledá meč posledního císaře, a pátrání nejenže ji zavedek Dun-Cadalovi, ale také je oba zaplete do série nájemných vražd.Dun-Cadalovi zrádní přátelé totiž jeden po druhém umírají – jsouvražděni někým, kdo používá nezaměnitelný styl císařskéhoasasína…

Teprve o několik týdnů později si Dun-Cadal uvědomil, jak moc sev Etiennu Azdekim mýlil. Tehdy ho totiž doopravdy poznal.

Kayovi se před smrtí nepodařilo postavit most, který by jim umožnilpřesunout se přes řeku Seyman a hlouběji do Slaniska, pořád se ale tohonápadu nevzdali. Vyslali proto novou expedici v čele s Tomlinnem, Azdekim aDun-Cadalem. Pokud měli mít šanci konflikt ukončit, museli dobýt městoAëdova Hlídka. A to leželo na protějším břehu řeky.

Výprava opatrně postupovala mokřady. Čítala pouze šedesát mužů apolovina jich navíc táhla už hotové části mostu. Tři velitelé jezdilisem a tam na koních a pobízeli vojáky ke spěchu.

Málokdy se ale uchýlilik trestům, protože si byli dobře vědomi složitosti úkolu. Vojákynetížily jen zbraně a zbroj, nýbrž i dřevěné konstrukce. A kroměfyzické námahy se museli vyrovnat i s chorobným puchem močálu.

V tétooblasti totiž mokřady splývaly s bažinami.

Byli sotva hodinu cesty od řeky, když Dun-Cadalovu pozornost upoutalo něcov rákosí. Přitáhl koni uzdu, obrátil ho a vrátil se zpátky k Tomlinnoviv čele průvodu.

„Sledují nás.“

„Taky to cítím,“ souhlasil Tomlinn s ponurým výrazem. „Kolik jichasi je, co myslíš?“

„Nevím… možná tucet. Zvědi,“ nadhodil tiše.

Na západě, pod šarlatovými paprsky zapadajícího slunce, se rákosímezi vysokými travami zvláštně vlnilo, jako by ho někdo opatrněrozhrnoval. Existoval jen jeden způsob, jak zjistit pravdu. Dun-Cadal střelilpobaveným pohledem po Tomlinnovi a pobídl koně patami. Odcválal ke kapitánuAzdekimu na opačném konci průvodu a varoval ho:

„Na západě jsme viděli pohyb. Udržujte těsnou formaci, ale připravtese na odražení útoku.“

„Obcházíme nepřítele z boku, generále Daermone. Určitě jsou tojenom divoká zvířata, ne povstalci. Vydat se za nimi by bylaztráta času.“

„To byl rozkaz,“ zamumlal Dun-Cadal, pak zaťal čelisti a zasyčel:„Kapitáne Azdeki.“

Přestože si byl mladý kapitán jistý, že má pravdu, rozhodl seposlechnout, a zatímco generál odjel zpátky k Tomlinnovi, varoval vojáky,kteří pomalu postupovali vpřed.

„Buďte obezřetní. Ze západu se blíží nebezpečí,“ řekl. „Aždojde na věc, buďte připravení rychle zareagovat.“

Divoká zvířata… nebo povstalci. Generála ani nenapadlo, že by Azdekimohl mít pravdu. Arogantní mladý důstojník se vždy rozhodoval špatně.Proč by to mělo být tentokrát jinak? V doprovodu Tomlinna vyrazil pryč.

Jeho kůň se plašil, jako by v blízkosti cítil nebezpečí. Chlácholivépoplácání po krku ho ale přimělo znovu vyrazit vpřed. Nic ve vysokétrávě nepůsobilo hrozivě. Okolo uší jim bzučeli komáři a zápach bahnabyl skoro nesnesitelný.

Nepřítele ale nikde neviděli.

Kopyta koní se bořila do bahna, což zdržovalo jejich postup. Ještěněkolik yardů, a už se z přírodní pasti močálu nedostanou. Generálovéale pokračovali dál a vysoká tráva se za nimi se syčením opětnarovnávala. Brzy z vojáků v dálce zůstaly jen siluety za rákosím,které v horkém oparu skoro nebyly vidět.

Zafoukal vítr, ohnul divokou trávu a vytvořil vlnky na stojaté vodě.A s vánkem se ozvalo i dlouhé zavrčení.

„Dun-Ca…“

Z močálu vyrazil černý tvor a odnesl Tomlinna dřív, než stačilzareagovat. Kůň bez jezdce se vzepjal, zaržál a uprchl na západ. Znovu seozvalo vrčení, druhé a třetí, a mířily pryč rákosím. Dun-Cadal vytrhlmeč z pochvy, otěže sevřel pevně v ruce a spánky mu bušilyjako bubny.

Viděl, jak se trávou valí stíny.

„Azdeki!“ zakřičel. „Azdeki!“

Na jeho volání ale nikdo neodpověděl. Trhl za uzdu a donutil koněnebezpečně se otočit. Jeho kopyta zapadla hlouběji do břečky.

„Azdeki!“

V dálce kapitán vydal mužům povel k postupu.

„Sakra!“ zaklel Dun-Cadal.

Konečně viděl stíny jasněji: byli to tři rouargové se zelenou srstí ačernými skvrnami. Jejich řev zněl jako výzva.

„Tomlinne!“ zavolal a sekl mečem do vzduchu.„Tomlinne!“

Ve vzdálenosti několika stop uslyšel zpod nahrbeného hřbetu jednéz bestií výkřik bolesti. „Azdeki!“

Náraz byl tak tvrdý, že skoro slyšel, jak mu praskají žebra. Rouarg muv čelistech sevřel chránič předloktí, ostrými zuby málem prokousl kov av pádu ho strhl na zem. Spolu s nimi se na zem poroučel i kůň, ryčelpřitom hrůzou a koulel očima, které vypadaly jako černé kuličkyobklopené bělobou.

Po tvrdé ráně zazněl zvuk připomínající trhání látky, jak rouargzačal kuchat ležícího koně. Ozvalo se ostré prasknutí a Dun-Cadal cítil,jak mu váha zvířete zlomila nohu. Byl v pasti, hlavu měl skoro ponořenouv odporné břečce a viděl jen vršky vysoké trávy tančícíve větru.

„Azdeki!“

Všechno najednou ztichlo, chroptění žeroucích stvůr jako by doléhaloz velké dálky. Tichá byla i stružka krve, která vyrývala žlábekv bahně a mísila se s vodou v močálu, až vypadala jako víno…

„Žabák… budu ti říkat Žabák…“

Ostré, hořké víno s mírumilovnými vlnkami v poháru starého rytířeztraceného v Masalii. Daleko, daleko od Slaniska.

„Žabák…“

  • Antoine Rouaud: Cesta hněvu (Kniha a meč 1)
  • Fantom Print, 2014
  • překlad: Kateřina Niklová
  • obálka: Raymond Swanland
  • 336 stran, 299 Kč (v e-shopu Fantasye již za 209 Kč)

21. března 2014, Antoine Rouaud

Источник: http://fantasya.cz/clanek/cesta-hnevu-kniha-a-mec-1-exkluzivni-ukazka

ГТА: САМП-РП – это что такое? Термины РП

Основные термины по крмп мт. Что такое мг в сампе (SAMP)

Многие опытные геймеры помнят времена третьей части «ГТА». Когда она появилась на свет, произошла настоящая революция в игровой индустрии. Компьютерные игры начали переходить в трехмерный мир, и именно «ГТА 3» стала передовым проектом, сумевшим предложить не только чудеса трехмерного мира, но и огромное количество других приятных моментов.

Естественно, разработчики на этом не остановились, и именно благодаря этому геймеры смогли увидеть проект, который стал легендарным на долгое время и до сих пор считается лучшим во всей серии. Речь идет, естественно, о «ГТА: Сан-Андреас». В игре появилось еще больше невероятных возможностей, о которых в те времена не мог никто даже мечтать.

Однако больше всего на фоне остальных выделялось нечто под названием «САМП».

«САМП» расшифровывается как «Сан-Андреас мультиплеер», то есть это многопользовательское дополнение для игры, которое позволяет вам находиться на одном сервере с другими геймерами – как с вашими друзьями, так и с совершенно незнакомыми людьми.

Естественно, это сказалось на успешности проекта, и даже с учетом того, что в современном мире каждый месяц выходят многопользовательские проекты высочайшего уровня, серверы «САМП» всегда заполнены до отказа. Особенно если речь идет о РП – это серверы, на которых происходит отыгрыш ролей.

И именно об этом, а также о терминах, относящихся к РП, будет рассказано в деталях в данной статье. РП – это настоящий феномен гейминга, ведь именно он является невероятно популярным даже сегодня.

Что это такое?

РП – это Role Play, то есть отыгрыш ролей. Однако многие геймеры могут удивиться, ведь «ГТА: Сан-Андреас» – это вовсе не ролевая игра, а экшн-шутер.

И именно в этом аспекте и таится секрет данного проекта, потому что шутеров выходило в свет достаточное количество и десять, и пятнадцать лет назад. А вот проекта, подобного «САМП-РП», не было никогда.

Соответственно, геймеры тут же начали проводить десятки часов за этой игрой. Но в чем же ее особенность?

Оказывается, РП – это условия игры, то есть мир остается прежним, все персонажи остаются прежними, но в рамках РП задаются определенные правила, законы, а также определяются многие другие детали, которые и отвечают за полноценное функционирование сервера. Таким образом, человек приходит на сервер, получает удостоверение личности, записывается на какую-либо профессию и начинает отыгрывать свою роль.

Он может просто выполнять свои обязанности, может стремиться продвинуться вверх по карьерной лестнице, создать свой бизнес, обзавестись семьей и так далее.

Кто-то выбирает для себя бандитский путь, другие становятся полицейскими, чтобы останавливать бандитов. В общем, жизнь на сервере всегда кипит.

И именно поэтому «САМП: РП» – это проект на века, который стал популярным уже очень давно, но сумел сохранить свою актуальность до сих пор.

Как происходит взаимодействие?

В отличие от большинства компьютерных игр, которые имеют функцию многопользовательского режима, в «ГТА: САМП-РП» большая часть взаимодействий происходит в игровом чате, то есть игроки общаются между собой, а также осуществляют многочисленные действия, используя при этом разнообразные команды. Однако в данном случае имеется один очень важный аспект, на который вам стоит обратить внимание. На серверах действует жесткое разграничение РП- и нонРП-сообщений, и с этой темой вам нужно ознакомиться более подробно.

Если вы пишете сообщение от лица своего персонажа, то вы можете не заботиться ни о каких дополнительных символах, так как игровой чат представляет собой место, где происходят все коммуникации между игроками.

Это РП-сообщения, то есть те, которые пишутся в рамках отыгрываемой роли. Чем же тогда являются нонРП-сообщения? Это то, что вы хотите сказать как игрок, а не как персонаж.

И если вы хотите использовать такой подход, то свое послание вам нужно заключить в двойные скобки, то есть придать ему такой вид: (( текст )).

Метагейминг

В «САМП-РП» термины имеются самые разнообразные, и самый главный вы уже узнали. Речь идет, естественно, об РП. Но теперь, когда вы уже узнали все детали об игровом чате, вам стоит также изучить еще один термин – МГ. Это «метагейминг», но расшифровка вам вряд ли сказала многое.

Что это означает? Метагеймингом обозначаются сообщения, которые были посланы не в той форме.

Если вы отправили в игровой чат сообщение от себя, а не от своего персонажа, не заключив его в двойные скобки – это МГ, и этот аспект очень жестко контролируется, а нарушители серьезно наказываются.

Термины, касающиеся убийств

Вы также можете увидеть многочисленные термины в «САМП-РП»: СК, ТК, ДМ и так далее. Каждый термин имеет свое значение и может играть важную роль в игровом процессе. Сейчас вы узнаете о важнейших терминах, которые обозначают ту или иную форму убийства в проекте. Например, ДМ – это убийство игрока без веской причины, и оно карается очень жестоко.

Если же вы видите термин ДБ, то это означает, что убийство было совершено с использованием автомобиля. Что касается термина СК, то это тоже крайне некрасивый и жестоко караемый поступок. Дело в том, что это «спавн килл», то есть убийство игрока, который только что появился в игре.

Ну и последний термин об убийствах, который вам стоит знать – это ТК, «тим килл», то есть убийство игрока из своей команды.

Другие команды

Естественно, в игре присутствуют и другие команды, с которыми вам стоит ознакомиться, когда вы будете играть в «САМП-РП». Например, РК – это возвращение на то место, где был убит ваш персонаж, а БХ – это прием, разрешенный только в режиме нонРП. Это бег с прыжками, который позволяет вам передвигаться быстрее, чем при обычном беге.

Источник: https://autogear.ru/article/320/283/gta-samp-rp---eto-chto-takoe-terminyi-rp/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.